Tur Sözleşmesi

SÖZLEŞME TARAFLARI

İş bu sözleşme; Çiftlik mh. Aziziye cd. A. Yöntem Blok No: 45/2 İlkadım/Samsun adresinde bulunan ve www.npgrup.com.tr internet adresine sahip NP TOUR ile tur kayıt formunda adı, soyadı ve adresi belirtilen tüketici arasında akit olmuştur.

I – ÖDEMELER

NP Tour’in kendi düzenlemiş olduğu turlarına kayıt yapılırken toplam ücretin % 25’i ön ödeme olarak alınır, kalan bakiye ise en geç hareket tarihinden 15 gün önce ödenmelidir. Aksi takdirde tüketicinin geziye katılmaktan vazgeçtiği varsayılır ve gezi bedelinin % 100 ü cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

II – İPTAL – VAZGEÇME – DEĞİŞİKLİKLER

NP TOUR, tura katılan kişilerin yeterli sayıya ulaşamamalarına bağlı olarak ve gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 2 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Tüketici ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz.

Fuar seyahat organizasyonlarında otel ve uçak bedelleri rezervasyonla birlikte otele ve havayoluna ödendiğinden ve özel dönem olması sebebiyle konaklama veya uçak bileti iptalinde otellerden veya havayolundan iade alınamadığından; tüketicinin tur kaydını yapması ve bu sözleşmeyi imzalamasının ardından yapacağı herhangi bir iptalde, ödeme yapılan bedelin iadesi söz konusu olmayacaktır.

Tüketici, rezervasyonunu kendisinin 15 günlük mutat işgaline engel rahatsızlıklarını tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak çift imzalı resmi bir rapor ile belgelemesi halinde iptal hakkına sahiptir. (Ülkede resmi olarak salgın ilan edilmiş ve geçmişe dayalı hastalıklar iptal kapsamına dahil edilmez.)

3.Maddede belirtilen durumlarda öncelikle NP TOUR tarafından sigorta kapsamında olan tüketicilerin maddi zararı, ilgili sigorta şirketinden talep edilecektir.

Tüketici 3.Madde de belirtilen haller dışında kalan bir sebep ile, rezervasyonun açılması ve sözleşmenin imzalanmasının ardından herhangi bir sebep ile iptal talep etmesi halinde gezi bedelinin tamamını NP TOUR’e ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Charter uçuşlarda uçak ücreti iadesi yapılmaz. Her ne sebeple olursa olsun, gezi ücretinin tamamını saptanmış süreler içerisinde yatırmamış olan tüketiciler, rezervasyonlarını iptal ettikleri takdirde dahi; yukarıda belirtilen limitlere bağlı olarak aynı oranda ücretin kendilerinden tahsil edileceğini şimdiden kabul etmiş sayılırlar.

Tüketici, paket tura devam etmesinin mümkün olmaması durumunda, hareket tarihinden en az 15 gün önce NP Tour’e niyetini bildirerek rezervasyonunu, paket tur açısından geçerli tüm koşulları yerine getirecek üçüncü bir kişiye devredebilir. Bu durumda paket turu devir eden ve devir alan kişiler NP TOUR’e karşı bakiye tutarın ve söz konusu devirden doğan tüm ek masrafların ödenmesinden müteselsile sorumludurlar. Devredilen turlarla ilgili olarak vize işlemi tamamlanmış olan tüketicilerin vize bedelleri iade olmaz. Paket turu devir alan tüketicilerin ise vize sorumlulukları kendilerine ait olacaktır.

Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları NP TOUR gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir geri ödeme yapılmaz.

III – GENEL HÜKÜMLER

NP TOUR, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçlarını, gecelemeyi, hareket saatlerini ve bunların hareket yerlerini programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla, tüketiciye bildirim yapılması suretiyle değiştirme hakkına sahiptir. Kayıt esnasında verilen tur programları örnek programlardır. Tur programlarında belirtilen ekstra turların organize edileceği tarihler ve yerler değiştirilebilir. Ekstra turlar NP TOUR için yerine getirilmesi zorunlu yükümlülüklerden değildir. Tüketici tura ekstra turların varlığı nedeni ile katıldığını ileri süremez.

Charter uçuşları ile ilgili tüm düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabii olduğundan Varşova Konvansiyonu gereği havayolları ile bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği, uçak tipi ve havayolu şirketini değiştirme hakkına sahiptir. Hareket saati garanti edilemez, taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapmayabilir. Uçuş saatleri 48 saat önce kesinleştiğinden satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konudaki değişiklikler nedeniyle NP Tour sorumlu tutulamaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri uçak biletinin özelliği nedeni ile kabul edilemez.

3.Uçaklı ulaşımlarda, tüketiciye sunulan havayolu firmasının bagaj kayıp ve hasarı durumunda ilgili havayolu firmasının kuralları geçerlidir.

NP TOUR’den vize işlemlerini takip etmesi talep edildiği takdirde, tüketicinin seyahat bitiş tarihi itibariyle en az altı ay geçerli pasaportu olması ve ilgili Konsolosluğun belirlemiş olduğu evraklar ve süre çerçevesinde NP TOUR’e başvurması gerekmektedir. Vize işlemlerinde NP TOUR tüketici ile Konsolosluk arasında aracı konumdadır, vize alınamamasından sorumlu değildir. Vizenin Konsolosluk tarafından onaylanmaması durumunda yukarıda belirtilmiş iptal şartları geçerli olacaktır. Vize için gerekli evrak listesi işbu sözleşmenin imzası aşamasında tüketiciye verilmiş, liste tetkik edilmiş ve tüketici bilgilendirilmiştir. Tüketicinin bu belgeleri temin edeceği beyanına müteakip sözleşme tanzim edilmiştir. Teslim edilen evrakların eksik veya yetersiz olmasından ötürü vize reddi alınmasından NP TOUR sorumlu değildir.

Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi imzalaması ile, sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu geziye katılan tüketiciler, imzalamış olmasalar dahi, taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını NP Tour Broşürü, NP Tour internet sitesi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir. Bu nedenden dolayı tüketicinin turu iptal etme hakkı doğmaz. Birden fazla kişi için tur kaydı yaptıran müşteri sözleşmenin tarafı olarak tüm yükümlülükleri ifa etmek zorundadır.

Tüketicinin başladığı turu, hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, turu terk ettiğini acente yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu ayıplı hizmet nedeni ile değil şahsi gerekçeler ile terk etmiş sayılır ve hizmeti alıp kullanmış addolunur. Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

Paket programa rehberlik dahil edilmiş ise tur bedeli ücreti kapsamındadır.

NP TOUR, geziye katılan tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumda olup meydana gelecek değişiklikleri 24 saat içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Tüketici, aksaklık veya kaza durumlarında öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsile gidecek, alacağını asli failden tamamen alamadığı durumlarda hukuki sorumluluğu bulunmakta ise Seyahat Acentesine müracaat edebilecektir.

Otele ve varış günü odalar saat 14.00’den önce tüketicilere teslim edilmez. Otelden ayrılış günü tüketicilerin en geç 10.00’a kadar odalarını boşaltmaları gerekir. Üç kişilik odalarda ilave yatak standardı farklı olabilir.

Ödemeler nakit veya bankaların kredi kartları ile peşin ve/veya bankaların taksit yapan kredi kartları ile taksitli olarak yapılmaktadır. Kredi kartı ile satışlarda ödemenin yapılmaması halinde tüketici, kredi kart sözleşmesi imzalanan bankası ile muhatap olup, bankanın uygulayacağı faiz oranları geçerlidir. Bu nedenle NP TOUR muhatap değildir. Euro üzerinden yapılan ödemeler serbest piyasa ya da şirketinin belirlediği kur üzerinden işlem görmektedir.

NP TOUR paket tur sözleşmesinde öngörülen fiyat ve koşullar değiştirilemez. Ancak liman ve havalimanına iniş vergileri gibi harç vergileri ve ücretler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerinde bu hüküm uygulanmaz. Paket turdan önce yukarıda verilen nedenlerle meydana gelen fiyat artışı tüketiciye bildirilir. Bu durumda tüketici herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönme hakkını kullanır veya değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini açıkça belirten ek sözleşmeyi kabul eder. (Vize masrafları ve sigorta bedelleri hariç) Tüketici sözleşmeden döndüğü takdirde NP TOUR’in kendisine ikame bir paket tur sunabilmesi halinde eşdeğerde bir başka paket tur alma ya da sözleşme kapsamında ödemiş olduğu tüm bedeli (15 gün içinde) geri alarak sözleşmeden dönme haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana gelen değişikliklerden NP TOUR sorumludur. NP TOUR, tüketici aleyhine olduğu ve zarar gördüğü aşikâr değişiklikleri, gezi sırasında veya gezi sonrasında tazminatın hesaplanması TÜRSAB Çizelgesi Hükümleri (TÜRSAB TURİZM TÜKETİCİLERİ TALEPLERİNİ DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ) uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek hizmetler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlarda; yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, sivil havacılık kanunu, Türkiye’nin dahil olduğu uluslar arası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış Tüzük, Yönetmelik, Genelge ve tebliğler tatbik olunur. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda TÜRSAB Tahkim Kurulu yetkili olup, kurulun usulleri geçerlidir.

Tüketici sözleşmede beyan ettiği isimlerin (pasaporttaki yazılış şekli ile) doğruluğundan sorumludur. Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile NP TOUR’de kalan kopyası arasında fark olursa, NP TOUR’de kalan kopya ile NP TOUR’in kayıtları esas alınır.

Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan iş bu paket tur sözleşmesi, tur kayıt formu ile önlü arkalı olarak tanzim edilmiş, okunmuş, müzakere ve kontrol ile imza altına alarak kabul etmişlerdir.